Oświecenie

Gdy wiatr zawiał w żagiel...

Powoli wracało przysłowiowe lekkie pióro, czyli liczne pomysłu i ogromna chęci do pisania. Jednak, że wciąż, czego brakowało. Natchnienie pojawiało się
szybko i jeszcze szybciej 
znikało. Oświecenie to dla mnie nagła i szybka
rewolucja, ale jak to z nimi bywa są głośne 
by później pozostawić po sobie
pustkowie. Poza tym nazwanie okresu Oświecenie miała 
natchnąć czytelników
do refleksji na współczesnym światem "oświeconym".

Ateistycznie

Laicki świecie
Co się stanie
Gdy do Pan
Po kolei pójdziecie
Gdy wszyscy do Pan
Pójdziecie
I w niewierności swej
W grzechach własny
Pomrzecie
Wtedy piekło
Swym ateizmem
Obdarujecie
I już na zawsze
Pomrzecie

2013
©Marcin Przesdzienk


Współczucie

Gdzie w naszym świecie
To uczucie proste
Zostało zagubione
Gdzie teraz świata zgubę
Odszukać mogę
By do życia ją w prowadzić
Od jej zapomnienia świat ocalić
Bo przecież tego dar Boży
Zatracić nam nie wolą
Bo bez współczucia
Każdy straci swoje czucie
I zamknięty na współczucie
Już zamknięty pozostanie.

2013
©Marcin Przesdzienk


Upadek

Początek nie pewnym kroczkiem jest
Na cieniuśki lód, który się leciutko ugina
Ale czas powiększa grubość lodu
Który już się nie ugina
I w ten zaczyna się piękna przygoda
Ale kiedy lód nagle strzela i pęka
Ty się zapadasz i kończy się niezwykła droga
Ale wychodzisz i znowu stawiasz
nie pewnym kroczek
Na tym innym nowym,
ale równie zdradliwym lodzie.

2013
©Marcin Przesdzienk


Biała Dusza

Płatek śniegu
Płatek duszy
Który z nich serce
Ludzkie poruszy ?
Płatek biały
Wiele kształtów
Wiele duszy
Biały płatek duszy
Czy serce twoje poruszy?
Biały płatek twojej duszy
Czy serce twe poruszy?
Biały płatek duszy
O wadze nie wielkiej
Czy twoje serce poruszy?
Biały płatek duszy
O wadzie 21 gram
Twojej duszy
Czy serce i rozum twój poruszy?

2013
©Marcin Przesdzienk


Idealistycznie

Czemu świat ten nasz cały
Tworzy sobie ideały
Czy przez Platona
ta światowa przywara?
Czy to tylko ludzka może już wyprawa.
By każdy ideałem
Ideować ideał
By ideałem ideałów
Stać się mógł
Zawsze był idealny
I po prostu dla wszystkich przewidywalny
By zawsze zachowaniem nienagannym
Opinię nienaganną
Stworzyć sobie
I żyć jak ideał
Nierozumny w swej istocie.

2013
©Marcin Przesdzienk


(Ro)Sprawia

Ważna jest sprawa
Sprawa niewybrana
Ale dana
Dana każdemu
Dana każdej
Sprawa duszy
Naszej
Aby co dane
Nie było zapomniane
A co dane i z zyskiem
Odebrane
Sprawa o nie błahej
Wadze dla rozumu jest
Ciężarem
A ty w tej sprawie
Nie bój się w cale
Tylko żyj w dobrej
Sprawie
I dla dobra swej
sprawy

2013
©Marcin Przesdzienk


Myśl

Czym jesteś dziwna istoto
Co człowieka do czynu poruszasz
Do decyzji nakłaniasz
Do rozumienia zmuszasz
Do życia pobudzasz
Do wyzwań popychasz
Do radości prowadzisz
I do smutku doprowadzasz
Czym że jesteś istoto dziwna
Która taka niewinna
I za razem straszliwa
Ty istoto dziwna
Której od pokoleń poszukują
I do dziś różną znajdują
Bo różną każdy znaleźć może
Bo każdy w innym jest humorze
Ale nie zależnie
Kto i co za jaki
Ciebie zawsze
Myślo droga
W głowie swojej
Znaleźć może.

2013
©Marcin Przesdzienk


Księga

Ile stron życie zapisze
W księdze mi
Ile smutków i płaczu
Ile radości i wesela
Ile troski i starań
Ile?
Tego nie wie nikt

2013
©Marcin Przesdzienk


Tęczowo

Któż jak śniegu płatek
w czystości bieli
któż jak zorza polarna
pełen barw przedziwnych
któż jak piórko pawie
tajemnicze we swej istocie
któż jak jesienne liści
blaskiem szlachetnym opromieniony
któż jak morze
ogromne i niezbadanie
któż jak motyl
który uśmiech wzbudza
któż jak miłość
co nie ustaje
któż jak nadzieja
co nigdy nie gaśnie
któż jak człowiek
co empatią przepełniony
któż jak kobieta
co artefaktem piękna
któż może

2013
©Marcin Przesdzienk


Reklama

Świecie czarno-biały
Czym byłbyś bez reklamy
Czy tylko szary
Bez kolorowej plamy/ reklamy
Mimo że taki szary
Lecz bardziej kochany
Bez tej okropnej reklamy

2013
©Marcin Przesdzienk