Bezprogramowość

Wszystko i nic

Opis już wkrótce 

365 możliwości

365 możliwości

do zaznaczenia siebie

a żadnej nie korzystamy

mimo to dwie, na zawsze,

idą za nami.

Przyjmujemy je jako prezent wspaniały:

Dzień Gwiazdy

i Dzień Krzyża.

Co są momentami jakby północy

każdego z wielu dni

jednak niezwykłymi

bo nasz zegar brzmi

pisząc białymi datami

na czarnym tle

05.05.2018
©Marcin Przesdzienk


To Słowo

Słowo rozumiane bez słów

znane każdemu, a nigdy nie poznane

cel drogi nie mającej celu


W tym nasz poczatek

i nasze powstanie

i nasze powołanie

i nasze zadanie


Słowo popularne i powszechne

waga jego różna i nigdy mała

Słowo Boże

opisane przez słowo pawłowe.

15.04.2018
©Marcin Przesdzienk